Bijles

Met het geven van bijles richt ik mij vooral op kinderen uit het basisonderwijs. Binnen het huidige onderwijssysteem van grotere klassen, zelfstandig werken, passend onderwijs enz, kan het voorkomen dat een kind (tijdelijk) wat extra hulp kan gebruiken op een bepaald vakgebied.
Het leertempo ligt vaak hoog, er wordt veel nieuwe stof aangeboden in een korte tijd. De leerkrachten doen hun uiterste best met bijvoorbeeld verlengende instructie en extra oefenen, maar soms is het voor het kind prettig om in een 1 op 1 situatie op zijn/haar eigen tempo geholpen te worden.

De prestaties van het kind kunnen net te goed zijn voor remedial teaching vanuit school. Of wat te denken bij zwakke spellers, maar net te goed voor vergoede dyslexie training. Toch heeft het kind dan op school het gevoel op zijn tenen te moeten lopen. In het ergste geval wordt het kind daar faalangstig van of wil niet meer school.
Juffertje Uil is dan een betaalbaar alternatief om het kind net even dat steuntje in de rug te geven.
Het stukje extra hulp, uitleg en ondersteuning dat ik geef in een 1 op 1 situatie helpt het kind verder in de dagelijkse schoolpraktijk. Soms werken we remediërend. Ook pre-teaching helpt vaak tot betere prestaties.
Bijles zorgt vaak voor het 'O, ja!' effect bij het kind en geeft vaak net dat stukje extra vertouwen om weer met plezier op school te zijn!

Vakgebieden

Ik geef op verschillende vakgebieden bijles. Heeft uw kind behoefte aan bijles op andere vakgebieden, neem dan gerust contact met mij op. Ik zal dan eerlijk aangeven of ik wat kan met uw hulpvraag. Meestal weet ik ook nog wel een collega die wellicht van dienst kan zijn.

  • spelling
  • technisch lezen
  • woordenschat
  • begrijpend lezen
  • rekenen
  • schrijven/motoriek

Bijles, ja graag!

In de intake/kennismakingsgesprek (30 minuten) bespreken we de hulpvraag en op welke manier ik het beste kan helpen. Hebben alle partijen er vertrouwen in, ga ik aan de slag met het maken van een plan van aanpak en het aanschaffen/verzamelen van materiaal. (Hier zijn de eenmalige opstartkosten voor bedoeld)
Tijdens het kennismakingsgesprek overleggen we met elkaar waar en wanneer de bijlessen plaats zullen vinden. Na of onder schooltijd, op mijn praktijk, school of bijkind thuis etc.

Een bijles duurt 45 minuten per keer.
Het kind krijgt daarnaast ongeveer voor 3 keer huiswerk mee. Het huiswerk neemt ongeveer 10 à 15 minuten per keer in beslag.
Het huiswerk kunnen werkbladen of een computeropdracht zijn, of een combinatie van beide.
Ook hier speelt overleg weer een rol. Het huiswerk moet een meerwaarde
hebben, en er moet thuis tijd en zin voor zijn.

Soms is het prettig om overleg te hebben met de juf/meester, soms weten de ouders en het kind al veel informatie. Bijvoorbeeld toetsresultaten, soort fouten, wat vindt het kind moeilijk, dat is voor mij een handig beginpunt van de bijlessen.

De bijlessen kunnen het hele jaar door gegeven worden, soms zelfs meerdere schooljaren, maar ook voor een kortere periode van bv 10 weken. Ook hier geldt dat de bijles van waarde moet zijn voor het kind.

Tarieven